Rychlý filtr: Ze surovin bez lepku Bez vejce Bioprodukt Bez mléka Rostlinné Bez přidaného cukru Bez lepku Fair Trade Novinka Akce

Gaia Magic Touch - Čistící prostředek pro menstruační kalíšek

Gaia Magic Touch - Čistící prostředek pro menstruační kalíšek
Fair Trade

Gaia Magic Touch snadno vyčistí váš menstruační kalíšek. Přípravek šetrný k životnímu prostředí, neboť je rychle biologicky rozložitelný. Neobsahuje chlór.

Kód: GAI-MAGT0200d
Výrobce: TIERRA VERDE s.r.o.
Příznaky: Fair Trade, Z naší nabídky pro Vás
129,00 Kč Na objednání

Popis produktu

Návod k použití:

(1) Pravidelně po každém cyklu: přiveďte v malém hrníčku asi 300 ml vody k varu, přidejte lžičku prášku Gaia Magic Touch a ponořte do vody menstruační kalíšek. Kalíšek vyvařte v roztoku po dobu několika minut. Ujistěte se, že se voda nevypaří, přímý kontakt silikonového kalíšku se suchým rozpáleným kastrolem kalíšek nenávratně poškodí.

(2) V případě zbarvených kalíšků a starých skvrn: Přiveďte k varu 300 ml vody, odstavte z plamene, přidejte polévkovou lžíci prášku Magic Touch a kalíšek do vody ponořte. Nechte jej tam několik hodin nebo přes noc.

Složení: > 30 % peruhličitan sodný, > 30 % hydrogenuhličitan sodný.

Skladujte v suchu při pokojové teplotě.

Obsahuje: 30 % a více bělicí činidla na bázi kyslíku.
Seznam složek detergentů podle nařízení ES č. 648/2004 o detergentech

NEBEZPEČÍ. Může zesílit požár; oxidant. Způsobuje vážné podráždění
očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy,
jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými
materiály. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí:
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. V případě požáru: K uhašení
použijte vodu. Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících
40 °C. Likvidace: nepoužitý výrobek odevzdat ve sběrně nebezpečného
odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění, vyčistit
několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do
nádob pro sběr komunálního odpadu.

Prodejna Zdraví u cesty
Náměstí Míru 31
Židlochovice
667 01

Otevírací doba
PO-PÁ 7.30 - 18.00
SO 8.00 - 12.00

ukázat na mapě >


.... i s námi BEZ OBALU!
 
       
Položka byla vložena do košíku.
< Zpět k nákupu K pokladně